“ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY ” KHÁM PHÁM NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA BẢN THÂN - PHÂN TÍCH TÂM LÝ - ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP - ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ

Tin tức

ỨNG DỤNG NLP TRONG CUỘC SỐNG

ỨNG DỤNG TRONG NLP BẠN CẦN BIẾT.

NLP – khác với các khóa học phát triển kỹ năng mềm mà bạn đã được biết như : kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình,.. Mà NLP nó đi sau vào bản chất và gốc rễ của bạn VÌ NLP làm thay đổi tư duy trong đầu bạn.

06 LĨNH VỰC ỨNG DỤNG NLP :

- CÁCH XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ.

+ Đây là vấn đề lớn nhất của con người, đó chính là mối quan hệ giữa bạn và với ai đó và với chính bạn

+ Khi ta có mối quan hệ thì ta có thể thành công trong công việc tốt hơn.

+ Xây dựng thiện cảm là điều mà mọi mối quan hệ cần .

- THIẾT LẬP MỤC TIÊU.

+ Khi thiết lập ra được mục tiêu nghĩa là chúng ta đang giao tiếp với tiềm thúc.

+ Mục đihcs của việc giao tiếp là để nhận được sự đồng ý của ai đó.

+ Khi bạn đặt ra mục tiêu, tiêm fthuwcs của bạn sẽ bắt đầu rung động và nhận được hay thu hút những năng lượng hấp dẫn vào cuộc đời bạn.

- TƯỞNG TƯỢNG TRONG NLP.

+ Mỗi người đêu làm một việc hai lần, một trong đầu trong suy nghĩ, hai là trong thực tại.

- HUẤN LUYỆN TỎNG NLP.

Những HLV cần phải hiểu được tình huống, vấn đề này làm khó khách hàng như thế nào, lý do của vấn đề mọi người muốn nói đến, điều họ muốn, tại sao họ muốn đến đó và chúng ta giúp đỡ họ quá trình của họ tự hiện tại đến nơi họ muốn đến.

- NEO CẢM XÚC TRONG NLP.

+ Mỗi người đều mang trong mình cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực.

+ Làm như nào để chúng ta kiểm soát được cảm xúc của chúng ta.

+ Chúng ta NEO cảm xúc cho người khác bằng những giác quan, NLP sẽ dạy bạn đi vào neo cảm xúc bạn muốn có và giữ nó lại .

- CẢI THIỆN TRÍ NHỚ VÀ PHÁT HUY TÍNH SÁNG TẠO.

+ Khi chúng ta giao tiếp, nói chuyện, quan sát được mắt đối phương luôn chuyện động, họ đang suy nghĩ, mắt chúng ta có những cử chie thông tin, có khả năng truy cập thông tin.

+ Cách chúng ta di chuyển mắt sẽ kích hoạt những phần khác nhau của bộ não, giúp chúng ta cải thiện trí nhớ và óc sáng tạo, cảm xúc, khả năng lắng nghe.