“ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY ” KHÁM PHÁM NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA BẢN THÂN - PHÂN TÍCH TÂM LÝ - ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP - ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ

Vân tay 1

Ông Marcus Leng đến từ Malaysia đã chia sẻ một số kinh nghiệm về "Sinh trắc học dấu tay" Tại Educare Vietnam

Vừa qua Tại Educare Vietnam Chuyên gia Marcus Leng đến từ Malaysia  đã chia sẻ về ngành Sinh trắc vân tay học. Là Tổ chức về sinh trắc lớn ở thị trường Châu Á, Ông chia sẻ những kinh nghiêm mà ông đã trải qua khi làm việc về Sinh trắc vân tay.

 

Để khám phá hết bản thân cũng như hiểu hơn về người xung quanh - Tìm ra con đường đi, phương pháp học tập, làm việc đat hiểu quả tốt nhất.