“ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY ” KHÁM PHÁM NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA BẢN THÂN - PHÂN TÍCH TÂM LÝ - ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP - ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ

Đối tác

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUMAN CARE VIỆT NAM

Nhà sách  Sư phạm - Tầng 3, số 50 - Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội