“ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY ” KHÁM PHÁM NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA BẢN THÂN - PHÂN TÍCH TÂM LÝ - ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP - ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ

Tin tức

CHỦNG VÂN TAY LÀ GÌ?

CHỦNG VÂN TAY LÀ GÌ?

Các nhà khoa học đã chứng minh - Dấu vân tay của mỗi con người là riêng biệt và không giống nhau giữa mỗi cá nhân. Dựa vào hình dáng, các nhà khoa học đã chia thành 16 chủng vân tay với 3 nhóm chính và đặc tính tương ứng như sau:

Nhóm 1: Vân xoáy – WHORL

 Trong nhóm 1 có 7 chủng vân tay, mỗi chủng vân tay sẽ có đặc điểm nhận diện khác nhau và mỗi chủng ở mỗi ngón tay cũng sẽ mang một tính cách khác nhau.

  Để nhận diện tổng quan về chủng vân xoáy – chủng Whorl : là có 1-2 tâm và có 2 detla

Nhóm 2: Vân nước.

Với chủng nước – có 2 chủng chính đó là UR( nước xuôi) – UL( nước ngược) để nhận diện được chủng Loop thì có 1 tâm và 1 detla
    

    Nhóm 3: Vân núi – chủng Arch.

Với tính cách chủng này thì giao tiếp rất là thận trọng, họ xem xét vấn để rất cặn kẽ tỉ mỉ, ít liều lĩnh rất thận trọng trong mọi việc.

EDUCAREVIETNAM - ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG VIỆT.