“ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY ” KHÁM PHÁM NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA BẢN THÂN - PHÂN TÍCH TÂM LÝ - ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP - ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ

Sự kiện

Buổi chia sẻ chuyên sâu về Sinh trắc vân tay trong 3 ngày 17 - 19/10/2016

Trong 3 ngày vừa qua Ông Marcus Leng đến từ Malaysia đã chia sẻ một số kinh nghiệp về "Sinh trắc học dấu vân tay" cho các đối tác tại hội trường Công ty EDUCARE VIETNAM tại số 50 -52 Hồ Tùng Mậu,Cầu Giấy, Hà Nội. Một vài hình ảnh của Marcus Leng trong buổi chia sẽ: 

 

 

Chuyên gia rất nhiệt tình chia sẻ cho Đối tác Educare Vietnam.